Baitaptracnghiem

menu

Thi thử THPT môn Toán online - Đề thi chính thức năm 2023

Thi thử THPT môn Giáo Dục Công Dân online - Đề thi chính thức năm 2023

Thi thử THPT môn Vật Lý online - Đề thi chính thức năm 2023

Thi thử THPT môn Hoá Học online - Đề thi chính thức năm 2023

Thi thử THPT môn Sinh Học online - Đề thi chính thức năm 2023

Thi thử THPT môn Địa Lí online - Đề thi chính thức năm 2023

Thi thử THPT môn Tiếng Anh online - Đề thi chính thức năm 2023

Đề thi THPT

Thi thử THPT môn Sinh Học online - Đề minh họa năm 2024 của Bộ GD&ĐT

Thi thử THPT môn Lịch Sử online - Phát triển từ đề thi minh họa năm 2024 của Bộ GD&ĐT

Thi thử THPT môn Giáo Dục Công Dân online - Đề thi minh họa năm 2024 của Bộ GD&ĐT

Thi thử THPT môn Tiếng Anh online - Đề thi minh họa năm 2024 của Bộ GD&ĐT

Thi thử THPT môn Địa Lý online - Đề thi minh họa năm 2024 của Bộ GD&ĐT

Thi thử THPT môn Lịch Sử online - Đề thi minh họa năm 2024 của Bộ GD&ĐT

Lớp 12

Thi thử học kỳ 2 môn Hoá Học lớp 12 online

Thi thử học kỳ 1 môn Hoá Học lớp 12 online

Đề thi thử học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12

Thi thử học kỳ 2 môn Toán lớp 12 online

Thi thử học kỳ 1 môn Toán lớp 12 online

Đề thi thử trắc nghiệm online học kỳ 2 môn Sinh Học - Lớp 12

Lớp 11

Thi thử học kỳ 2 môn Toán lớp 11 online

Thi thử học kỳ 1 môn Toán lớp 11 online

Thi thử trắc nghiệm Địa Lý học kỳ 2 - Lớp 11

Thi thử trắc nghiệm Địa Lý học kỳ 1 - Lớp 11

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Môn Địa Lý lớp 11

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Chiến tranh thế giới thứ hai - Môn Lịch Sử lớp 11

Lớp 10

Thi thử học kỳ 2 môn Lịch Sử lớp 10 online

Thi thử học kỳ 1 môn Lịch Sử lớp 10 online

Thi thử học kỳ 2 môn Sinh Học lớp 10 online

Thi thử học kỳ 1 môn Sinh Học lớp 10 online

Thi thử học kỳ 2 môn Hóa Học lớp 10 online - SGK chân trời sáng tạo

Thi thử học kỳ 1 môn Hóa Học lớp 10 online - SGK chân trời sáng tạo

Tiếng Anh

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh online - Đề số #1

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh online - Đề số #2

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh online - Đề số #3

Bài tập trắc nghiệm Thì quá khứ đơn (Simple Past) online

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) online

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn (Simple Present) online